ΦΕΚ 5199/Β/20.11.2018

  • 21 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 4296/2245

Ανάθεση και εκτέλεση υπό της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης και των υπαγομένων σέ αυτήν εκκλησιαστικών νομικών προσώπων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.(1)

Επιστροφή