ΦΕΚ 274/ΑΑΠ/20.11.2018

  • 21 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 67249

Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού «Κακάπετρα» της Δ.Κ. Πάρου στη θέση «Κακάπετρα» Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. (1)

Επιστροφή