ΦΕΚ 273/ΑΑΠ/20.11.2018

  • 21 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. ΔΠΧΣ 4111

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δράμας στο Ο.Τ. 874 (περιοχή ΒΔ Εθνικού Σταδίου) προς άρση επιβληθέντος ρυμοτομικού βάρους σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 261/2007 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας. (4)

Επιστροφή