ΦΕΚ 276/ΑΑΠ/22.11.2018

  • 23 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜ ΑΕ/ Φ5 7/436451/312465/9624/3932

Οριοθέτηση του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Αγγελοχωρίου, Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας, Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. (1)

Επιστροφή