ΦΕΚ 5249/Β/23.11.2018

  • 26 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 183944

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ζίτσας Νομού Ιωαννίνων. (1)

Επιστροφή