ΦΕΚ 282/ΑΑΠ/26.11.2018

  • 26 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 3646

Σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου ΓΠΣ «Βούτες» και «Γιοφυράκια» πρώην Δ.Δ. Βουτών Δ. Ηρακλείου. (3)

Επιστροφή