ΦΕΚ 208/Α/11.12.2018

  • 11 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. 4582

Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις. (2)

Επιστροφή