ΦΕΚ 201/Α/03.12.2018

  • 03 Δεκεμβρίου 2018

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4579

Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή