ΦΕΚ 476/Δ/14.11.2018

  • 15 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 64320

Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «Βαθά» Αφιάρτης, Δήμου Καρπάθου, Νήσου Καρπάθου, Νομού Δωδεκανήσου.(1)

Επιστροφή