ΦΕΚ 474/Δ/14.11.2018

  • 15 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 64322

Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και παραλίας στην παραλιακή περιοχή Καλαβάρδα, δυτικά των K.M. 802ΔΑ και 802ΔΒ Γαιών Καλαβάρδων Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου.(1)

Επιστροφή