ΦΕΚ 5129/Β/15.11.2018

  • 15 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 188423/Ζ1

Καθορισμός των εδρών Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.(2)

Επιστροφή