ΦΕΚ 5094/Β/15.11.2018

  • 15 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 3122.1-Τ19Β/78966/2018

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση - Ανάπλαση πλατείας όρμου Αιγιαλής Αμοργού».(2)

Επιστροφή