ΦΕΚ 5113/Β/15.11.2018

  • 16 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 178068

Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) Υψηλής Πίεσης διασύνδεσης του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μεσημβρίας του Δήμου Χαλκηδόνας Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.(2)

Επιστροφή