ΦΕΚ 5090/Β/14.11.2018

  • 14 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 9901

Τρίτη τροποποίηση του καθορισμού πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικό- τητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.(2)

Επιστροφή