ΦΕΚ 265/ΑΑΠ/13.11.2018

  • 14 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. Π.Δ.11-10-18

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή επέκτασης Νέας Ευρυάλης του Δήμου Γλυφάδας (Ν. Αττικής) και επιβολή προκηπίου.(2)

Επιστροφή