ΦΕΚ 466/Δ/07.11.2018

  • 13 Νοεμβρίου 2018


Διόρθωση σφάλματος στην 195520/25-09-2018 απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε. 1 περί επανακαθορισμού των ορίων αιγιαλού και παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «Εντός οικισμού Παλιόχωρας Δ.Ε Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης Π.Ε Μεσσηνίας» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 413/ 10-10-2018 τεύχος Δ.(4)

Επιστροφή