ΦΕΚ 5065/Β/13.11.2018

  • 13 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 191381/Z1

Τροποποίηση - ως προς τους δικαιούχους μετεγγραφής και τη διαδικασία - της κοινής υπουργικής απόφασης 129851/Ζ1/30-7-2018 (ΦΕΚ 3194, Β’) «Ρύθμιση θεμάτων ενίσχυσης για τα τέκνα οικογενειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018».(1)

Επιστροφή