ΦΕΚ 5031/Β/13.11.2018

  • 13 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/78625/4900

Σύσταση και συγκρότηση μη αμειβόμενης επιτροπής έγκρισης παρεκκλίσεων μελετών πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.5 του άρθρου 2 του κεφ. Α΄ του π.δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80 Α΄/2018). (1)

Επιστροφή