ΦΕΚ 5012/Β/12.11.2018

  • 13 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. Δ21/1196/Φ.Β02.04

Ανάθεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Κέντρων Υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής» στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής για τις διαδικασίες της υλοποίησης αυτού.(4)

Επιστροφή