ΦΕΚ 5018/Β/12.11.2018

  • 12 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67

Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.(1)

Επιστροφή