ΦΕΚ 263/ΑΑΠ/08.11.2018

  • 12 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 4464

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων επτά (7) κτιρίων που βρίσκονται επί της πλατείας Σχολείων εντός του «ιστορικού τόπου» της Φλώρινας και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.(1)

Επιστροφή