ΦΕΚ 263/ΑΑΠ/08.11.2018

  • 12 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 4463

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του πέτρινου τοίχου, απομεινάρι κτίσματος επί της 4ης Παρόδου Βυζαντίου 17 στην Παναγία Καβάλας, φερομένου ως ιδιοκτησίας Δήμητρας Τόμπρου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.(2)

Επιστροφή