ΦΕΚ 4986/Β/08.11.2018

  • 08 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 3122.1-Τ72/76052/2018

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση Λιμενικών Έργων αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας.(5)

Επιστροφή