ΦΕΚ 4991/Β/09.11.2018

  • 09 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 14879/2018

Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ΄αριθμ. 42800/5-12-2012 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος».(1)

Επιστροφή