ΦΕΚ 4966/Β/07.11.2018

  • 07 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 218/05.10.2018

Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς.(1)

Επιστροφή