ΦΕΚ 4945/Β/06.11.2018

  • 07 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 19

Εκχώρηση αρμοδιότητας έγκρισης σκοπιμότητας δαπάνης για ποσά κάτω των 2.500,00 ευρώ στο Πρυτανικό Συμβούλιο.(6)

Επιστροφή