ΦΕΚ 4943/Β/06.11.2018

  • 07 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Φ1/οικ.7226

Έγκριση ανάθεσης διαδικασίας σύναψης του Έργου «Αντιπλημμυρική προστασία ανάντη και κατάντη αυτοκινητοδρόμων με Σύμβαση Παραχώρησης», δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 180 του ν.4412/2016, στην Ε.Υ.Δ.Ε./ΚΣΕΣΠ της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. (2)

Επιστροφή