ΦΕΚ 262/ΑΑΠ/06.11.2018

  • 07 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 5340

Δέσμευση ζώνης διέλευσης οδού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του π.δ. 209/1998 «Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας» για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου στη Χ.Θ. 17+800, επί της Ε.Ο. Λάρισας - Κοζάνης».(2)

Επιστροφή