ΦΕΚ 261/ΑΑΠ/02.11.2018

  • 05 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 208990

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 559 του Δήμου Περιστερίου, μετά την με αρ. 18071/10354/11-5-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, για ολική αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης».(1)

Επιστροφή