ΦΕΚ 464/Δ/01.11.2018

  • 02 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 86554/8649

Μερικός επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού στη θέση «Άγιος Νικόλαος» Δ.Κ. Σαλαμίνας του Δήμου Σαλαμίνας της Π.Ε. Νήσων. (2)

Επιστροφή