ΦΕΚ 463/Δ/01.11.2018

  • 02 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 19287

Διαπιστωτική πράξη για την οριστικοποίηση της προκαταρκτικής οριογραμμής αιγιαλού (Π.O.Α.), για τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδ.-Θράκης, όπως αυτή αποτυπώθηκε στους έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες (υπόβαθρα) από την εταιρεία «Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.», με εξαίρεση τις περιοχές για τις οποίες έχει ήδη καθορισθεί διοικητικά αιγιαλός, παραλία και παλαιός αιγιαλός και έχουν δημοσιευθεί στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως». (1)

Επιστροφή