ΦΕΚ 462/Δ/01.11.2018

  • 02 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 86553/8648

Μερικός επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού και καθορισμός παλαιού αιγιαλού στον Ασπρόπυργο Αττικής έμπροσθεν των εγκαταστάσεων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».(2)

Επιστροφή