ΦΕΚ 461/Δ/01.11.2018

  • 02 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 2741

Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης του τεμαχίου αριθμ. 156, αγροκτήματος Απαλού αρχικής διανομής έτους 1932, έκτασης 5000,00 τ. μ. για κοινωφελή σκοπό (δημιουργία νέων κοιμητηρίων και χώρου στάθμευσης).(2)

Επιστροφή