ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/01.11.2018

  • 02 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. Π.Δ.19-10-18

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πρέβεζας (Ν. Πρέβεζας).(1)

Επιστροφή