ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/01.11.2018

  • 02 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 146510/3199

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Σελεύκειας Δήμου Ηγουμενίτσας με διόρθωση σφάλματος στην διαγράμμιση με κόκκινη συνεχή γραμμή στο περίγραμμα του κτιρίου ανατολικά του Ο.Τ. 04.(3)

Επιστροφή