ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/01.11.2018

  • 02 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 3653

Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του 1923 εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού, στη θέση «Σκουδιανά» Τ.Κ Ξηροστερνίου του Δ. Αποκορώνου Π.Ε Χανίων Περιφέρειας Κρήτης.(2)

Επιστροφή