ΦΕΚ 259/ΑΑΠ/01.11.2018

  • 02 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 6708

Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης Δήμου Νάουσας (τέως Δήμου Ειρηνούπολης), ΠΕ Ημαθίας.(1)

Επιστροφή