ΦΕΚ 4790/Β/26.10.2018

  • 29 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 963/2018

Kαθορισμός Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής κατά τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 2306/18.6.2018), όπως ισχύει.(1)

Επιστροφή