ΦΕΚ 454/Δ/30.10.2018

  • 01 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. 86079/8575

Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΚΛΗΜΑ» Τ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Αίγινας της Π.Ε. Νήσων.(1)

Επιστροφή