ΦΕΚ 4892/Β/01.11.2018

  • 01 Νοεμβρίου 2018

Απόφ. Δ21/οικ. 1418/Φ.Β01.01

Ανάθεση των έργων ανέγερσης σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ορισμός αναθέτουσας αρχής για τις διαδικασίες της υλοποίησης αυτών.(3)

Επιστροφή