ΦΕΚ 4870/Β/31.10.2018

  • 31 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1199

Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. (1)

Επιστροφή