ΦΕΚ 4869/Β/31.10.2018

  • 31 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1203

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση σεισμού την 26.10.2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.(1)

Επιστροφή