ΦΕΚ 4814/Β/30.10.2018

  • 31 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 15258/148934

Έγκριση της 55/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί 2ης Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Τεμπών.(1)

Επιστροφή