ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/30.10.2018

  • 31 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 63663/3808

Αναδημοσίευση Πράξης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων με αριθμό 199/05.03.1990 (ΦΕΚ 165/Δ΄/27.03.1990) για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ο.τ. 12/περ.77, επί των οδών Αλκιβιάδου, Ηπείρου και Ακακιών.(1)

Επιστροφή