ΦΕΚ 251/ΑΑΠ/29.10.2018

  • 30 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/460597/47486/4178

Χαρακτηρισμός ως μνημείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1β. και 1γ. του ν. 3028/2002, των κτιρίων φερ. ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. που αποτελούν το συγκρότημα του Παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης: 1. του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού - κτίριο επιβατών με τις κατοικίες σταθμάρχη και κλειδούχου στον όροφο, μαζί με τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό in situ, (κτίριο 1), 2. του κτιρίου «Υπνωτηρίου» του προσωπικού της γραμμής (κτίριο 2), 3. του κτιρίου «Νέου Υπνωτηρίου έλξεως» της γραμμής (κτίριο 3), 4. του κτίσματος γεφυροπλάστιγγας και του μηχανολογικού του εξοπλισμού που επεκτείνεται κάτω και έξω από αυτό. (κτίριο 4), 5. του Συνεργείου του Σταθμού (κτίριο 5), 6. του συγκροτήματος των βοηθητικών κτηρίων των τουαλετών, του «οικήματος αρχιεργάτου», του «Συνεργείου Επισκεπτών και φανοκορείου», και του «Συνεργείου Τ.Τ.» κτίρια Α, Β, Γ, Δ), 7. της οικίας του κλειδούχου και του εργοδηγού και το κτίριο των τουαλετών (κτίριο 7α και 7β),που βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη, Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου, Περ. Θράκης.(1)

Επιστροφή