ΦΕΚ 236/ΑΑΠ/18.10.2018

  • 23 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 109641

Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Δελόπουλου Δημητρίου, στο Ο.Τ. 103 του εγκ. ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Ε. Δροσιάς, Δήμου Διονύσου, σε εκτέλεση της αριθ. 7308/2012 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.(3)

Επιστροφή