ΦΕΚ 235/ΑΑΠ/18.10.2018

  • 23 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 3052

Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του ‘23 εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού, στη θέση του χειμάρρου Σαρακηνιώτη Δ.Κ Παλαιόχωρας του Δ. Καντάνου-Σελίνου Π.Ε. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης.(3)

Επιστροφή