ΦΕΚ 235/ΑΑΠ/18.10.2018

  • 23 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 3047

Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του ‘23 εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού, στη θέση “Τσαμποκλανο” Τ.Κ. Πλάκας του Δ. Αποκορώνου Π.Ε. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης. (4)

Επιστροφή