ΦΕΚ 443/Δ/18.10.2018

  • 23 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. 230491

Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας (ΕΕΛ), οικισμού Σφάκας του Δήμου Σητείας.(1)

Επιστροφή