ΦΕΚ 235/ΑΑΠ/18.10.2018

  • 23 Οκτωβρίου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/403702/41726/3718

Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου της νήσου Παλαιοτρίκερι, Δήμου Νοτίου Πηλίου, Π.Ε. Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.(1)

Επιστροφή